Abonnementsartikel

Michael Ancher, frivillig ringmærker for Ringmærkningscentralen og Skagen Fuglestation, var overrasket, da han fandt den lille gråsisken i forbindelse med ringmærkning af "vintergæster" i Skagen-området. Da han pillede fuglen ud af nettet, kunne han ikke umiddelbart tyde, hvad der stod på den lille metalring, fuglen bar om sit ben, hvilket var den første indikation af, at her var tale om et helt usædvanligt fund. Ved nærmere eftersyn kunne han se de kinesiske tegn og konkludere, at den kom fra Kina. Herefter blev fuglen målt og vejet og sluppet ud i friheden igen.

Svar fra Kina

Ringmærkningscentralen sendte informationerne til den kinesiske ringmærkningscentral. En uge senere kom data om mærkningen: fuglen var ringmærket 3. november 2016 nær byen Tangwanghe, i provinsen Heilongjiang i det nordøstligste Kina, 6.953 km fra Skagen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At en gråsisken på blot 13-14 gram flyver over 6.900 km for at overvintre i Danmark er en imponerende bedrift. Ringmærkningen har tidligere vist, at hovedparten af træk- og vintergæsterne i Danmark kommer fra Skandinavien og formentlig i mindre grad fra Rusland. I nogle år optræder gråsisken invasionsagtigt i Europa, inkl. Danmark. Netop i efteråret 2017 har der været en massiv invasion af gråsisken til det sydlige Skandinavien, hvor der er registreret og ringmærket usædvanligt mange af arten. Det er sandsynligt, at der ligefrem er tale om den største invasion af gråsiskner nogensinde i Danmark.

Ny rekord

Gråsisken fra Skagen er indehaver af den længste strækning, en ringmærket småfugl i Danmark er påvist trukket i/fra østlige retninger. Ringmærkningen har vist, at småfugle fra Danmark kan trække over 7.000 km i sydlig retning til det sydlige Afrika. Dette gælder for arter som nattergal, rødrygget tornskade og landsvale, for sidstnævnte har en fugl tilbagelagt mindst 9.630 km.

I Danmark er der ringmærket 33.629 gråsiskner til og med 2016, flest i 2013 med 2.139 mærkninger. Heraf er 190 fugle genmeldt, hvor den fugl som hidtil har tilbagelagt den længste afstand nåede til Ukraine (1.848 km). I Danmark er ligeledes genfundet 81 gråsiskner som var ringmærket i udlandet, men altså aldrig tidligere en fra Kina.

Langt hovedparten af vores viden om fuglenes trækruter stammer fra ringmærkning. Danske jægere og naturfolk kan hjælpe forskningen ved at indsende oplysninger om fund af ringmærkede fugle til Statens Naturhistoriske Museum. Hvert eneste genfund af en ringmærket fugl giver værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarter, yngleområder, levealder m.v. Ringmærkning af fugle i Danmark finansieres af Miljøstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.