Abonnementsartikel

Danmark har på 40 år mistet over 2,9 mio. fugle af de 22 arter, som er særlig knyttet til agerlandet. Det viser nye beregninger fra Dansk Ornitologisk Forening, skriver bladet Fugle & Natur.

Det er Dansk Ornitologisk Forenings vibeekspert Niels Andersen, som har sammenholdt bestandsudviklingen for 22 agerlands-fuglearter med den bestandsvurdering, som Dansk Ornitologisk Forening lavede i 2011, skiver foreningen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

15 af de 22 fuglearter, som primært yngler i det danske landbrugsland, er gået tilbage i de sidste tre-fire årtier.

Kun syv er gået frem.

Når de enkelte arters procentvise frem- eller tilbagegang sammenholdes med den totale bestand, opnår man et tal for, hvor mange fugle, vi har mistet i agerlandet.

Når frem- og tilbagegange er modregnet, ender beregningen ifølge Dansk Ornitologisk Forening med et tab på hele 1.472.579 ynglepar.

Da et ynglepar som bekendt består af to fugle, så er det samlet 2.945.158 fugle, der er forsvundet.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er tallet er naturligvis ikke præcist, men det giver et helt nyt og meget konkret indtryk af det dramatiske tab af fugle i det danske landbrugsland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er især den kraftige tilbagegang for almindelige arter som sanglærke, gulspurv, tornirisk, landsvale og vibe, som slår igennem i tallet, mens arter som hvid vipstjert, skovspurv, råge, gråkrage og tornsanger er gået frem.

Ikke kun herhjemme

Både i Storbritannien og i EU er der tidligere lavet lignende beregninger.

I Storbritannien er der forsvundet 44 millioner fugle af alle arter siden 1966, og i EU har beregningerne vist et tab på over 421 millioner fugle siden 1980, ligeledes af alle arter.

- Det er det, som har inspireret mig til at lave en dansk beregning, men jeg har valgt kun at medtage de 22 fuglearter, som er knyttet til agerlandet, siger Niels Andersen.

Flere marker giver færre fugle

- Intet andet land i verden er så intensivt opdyrket som Danmark. Landbruget forvalter over 60 procent af vores areal, og her i Danmark er det især arterne, som er knyttet til agerland og enge, som går tilbage, mens de fleste arter skovfugle klarer sig bedre, forklarer Niels Andersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han har igennem en årrække undersøgt vibebestandens nedtur på sin hjemegn på Sydfyn og har derfor også været vidne til landbrugets fortsatte intensivering.

- Markerne bliver større, småbiotoperne bliver færre, selv læhegnene bliver beskåret mere hårdt end tidligere. Sammen med sprøjtning og gødskning gør det, at der ikke er føde nok til fuglene længere, hverken i form af frø eller insekter, siger Niels Andersen.

Noget er rivende galt

For DOF's formand Egon Østergaard, viser den nye beregning, at noget er rivende galt i dansk landbrug.

- Set i forhold til biodiversiteten, er det danske agerland i dag nærmest ørkenagtigt uden fugls føde. Jeg håber virkelig, at det kan åbne folks øjne for problemerne, når tabet af fugle på den måde bliver gjort op i individer, siger Egon Østergaard.

- Det understreger også behovet for en markant ændring af EU's fælles landbrugspolitik, som i alt for høj grad tilgodeser den intensive produktion på bekostning af fælles goder som et godt miljø, dyrevelfærd, sundhed og en rig natur, tilføjer formanden.