Abonnementsartikel

Teknologiudviklingen på vindområdet buldrer derudaf i disse år, og den danske vindbranche er vanen tro med helt i front. Det betyder blandt andet også en stor efterspørgsel efter testpladser på de nationale testcentre for vindmøller, som i dag er booket helt op.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre har derfor indgået en aftale om en udvidelse af de nationale testcentre i Høvsøre og i Østerild med fire nye testpladser til at afprøve prototyper af nye vindmøller og regeringen vil fremsætte lovforslag herom her i marts måned.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da de første test-møller blev opført i 2012 blev de mødt med store demonstrationer og protester fra nærområdet, hvilket dog ikke førte til noget.

Fremme i feltet

Regeringen ønsker, at Danmark også fremadrettet er med helt fremme i feltet, når det kommer til udviklingen af vindenergiteknologien. Derfor tages der bestik af indretningen af rammevilkårene for test af vindmøller i lande omkring os, så den danske vindbranche fortsat foretrækker at teste møller i Danmark, og at de danske virksomheder står stærkt i den internationale konkurrence.

Der er fortsat også behov for at opstille nye testvindmøller uden for de nationale testcentre. Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte i september 2017 sammenlagt 150 mio. kr. til opstillingen af forsøgsmøller i 2018-2019 som led i aftalen om en ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019.

Midler flyttes fra sol og vind

Efter dialog med branchen har regeringen og Dansk Folkeparti nu besluttet at prioritere ekstra midler til demonstration og test af vindmøller på land i 2018 og 2019. Derfor flyttes midler fra sol- og vindudbuddene i 2018 og 2019 til en særlig pulje til testmøller uden for de nationale testcentre, så de kan opnå støtte i 20 år.

- Vi styrker forholdene for testmøller i Danmark, så vi fastholder Danmarks position som et globalt foregangsland på test og udvikling af vindmøller. Det sikrer den danske vindbranches konkurrencedygtighed til gavn for danske arbejdspladser, eksport og klimaet, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K):

- Danmark ligger i benhård konkurrence med udlandet i kampen om at levere teknologi til den globale omstilling fra sort til grøn energi. Derfor er det afgørende, at den danske vindbranche får de bedst tænkelige faciliteter til at teste nye produkter. Derfor er denne justering rigtig fornuftig.

Først-til-mølle

I alt bliver der flyttet ca. 210 mio. kr. til puljen, hvilket forventes at korrespondere med opstillingen af sammenlagt 35 MW testmøller. Midlerne i ordningen kan søges efter først-til-mølle-princippet med et loft for udbygningen i de enkelte år på 10 MW og 25 MW i henholdsvis 2018 og 2019. Forsøgsmøller, der opnår tilsagn om støtte i 2018, vil blive tildelt 11 øre/kWh i støtte, mens forsøgsmøller, der opnår tilsagn om støtte i 2019, opnår gennemsnittet af de vindende bud fra første udbudsrunde i de teknologineutrale udbud.