Abonnementsartikel

En del af landets kommuner opfordrer deres borgere til at måle radon i boligen. Og det er der god grund til, for radon er hvert år skyld i 300 nye tilfælde af lungekræft. Men skal du nå at måle, om der er for meget radon i din bolig, skal du i gang senest 1. marts. Ellers må du vente til efteråret.

Radioaktiv gas

Radon er en radioaktiv gas, der findes overalt i jorden under vores bygninger. Man kan hverken se eller lugte radon. En radonmåling er det eneste, der kan vise, om radonniveauet er for højt i bygningen. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet København har netop udgivet en ny SBi-anvisning om måling af radon i indeluften, der forklarer, hvordan målingen udføres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er første gang, der er formuleret præcise krav til, hvordan radonmålinger udføres, så de giver et retvisende billede af radonniveauet i en bygning. Faktisk er vi foran andre lande, når det kommer til at stille præcise krav til radonmålinger. Det er vigtigt at overholde kravene til blandt andet måleperiode, fordi radonniveauet varierer over døgnet og året, siger seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, der er forfatter til anvisningen.

Sådan måler du radon

Følger du vejledningerne i SBi-anvisning 270, Måling af radon i bygninger, vil du kunne finde ud af, om bygningen lever op til myndighedernes radonkrav og -anbefalinger. Det betyder blandt andet, at du skal være opmærksom på måleperiode, antal af målere og placering af målere.

Foretag målingen i opholdsrum i den nederste del af bygningen.

Anvend altid sporfilmdosimetre, evt. kombineret med elektroniske målere.

Mål over mindst 60 dage i perioden 1. oktober til 30. april.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Brug mindst to sporfilmdosimetre for at være sikker på at få en brugbar måling. Antallet af målere afhænger dog af bygningens indretning.

Sporfilmdosimetre kan du købe på nettet. Når de har siddet i bygningen i måleperioden, indsendes sporfilmdosimetrene til leverandøren, så de kan analyseres på et laboratorium. Laboratoriet kan udregne det, der kaldes den estimerede årsmiddelværdi, som angives i Bq/m3 (Becquerel pr. kubikmeter luft). Er bygningen opført i 2010 eller senere, må årsmiddelværdien ikke være over 100 Bq/m3. For bygninger opført før 2010 bør årsmiddelværdien heller ikke være over 100 Bq/m3, men dette er ikke noget krav.

SBi-anvisning 270, Måling af radon i bygninger er tilgængelig som webudgave på www.anvisninger.dk og kan bestilles som bog samme sted. Anvisningen er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og med støtte fra Realdania.