Abonnementsartikel

Mårhunden er et relativt nyt dyr i Danmark. Før 1995 findes der kun én observation af arten, og i dag regner man med, at der er mellem 2.000 - 3.000 mårhunde i Jylland. Et specialestudie fra Københavns Universitet har for første gang undersøgt mårhundenes reproduktion i Danmark.

Studiet af 92 livmødre (uterus) fra mårhunde på DTU Veterinærinstituttet viser blandt andet, at den drægtige mårhund gennemsnitligt får 11 unger. Det betyder, at den invasive dyreart har en meget høj reproduktion. Dette i kombination med lav dødelighed og det forhold, at mårhunden allerede kan få unger, når den er ét år gammel, betyder at tilvæksten i antallet af mårhunde stiger meget kraftigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtig viden, og vi kan bruge studiet til at underbygge vores anbefalinger i bekæmpelsen af mårhundene. På baggrund af denne undersøgelse er det vores anbefaling, at man skal bekæmpe mårhundene så intensivt som mulig i vinterhalvåret. Det vil sige, før de bliver drægtige, siger Hans Erik Svart, specialkonsulent i Miljøstyrelsen.

-Når mårhundene reproducerer sig selv så hurtigt, så betyder det, at hvis man skyder to mårhunde i januar måned, så vil man ikke behøve at skulle bekæmpe 13 i maj måned for at holde bestanden nede.

Invasivt dyr

I Danmark er mårhunden et invasivt dyr. Det betyder, at den ikke naturligt har hjemme i den danske natur, og at den påvirker biodiversiteten i Danmark i negativ retning.

Her i landet findes mårhunden kun i Jylland. Bestanden er formentlig dels efterkommere af tamme dyr, der er undsluppet fra fangenskab og dels mårhunde, der er indvandret fra Tyskland til Danmark.

Mårhunden er kategoriseret som skadevoldende vildt. Dette betyder, at mårhunde kan skydes hele året under betingelse af, at bestemmelserne i Bekendtgørelse om vildtskader er overholdt. Alle må fange mårhund i en godkendt fælde, men kun jægere med jagttegn må skyde den.