Abonnementsartikel

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil ikke løbe nogen risiko, når det kommer til den berygtede afrikanske svinepest, som senest er fundet i Tjekkiet. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om en række initiativer, som skal forhindre afrikansk svinepest i at nå til Danmark.

Et af initiativerne er at opsætte et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Samtidig hæves bødestørrelsen væsentligt for overtrædelser, som medfører risiko for at bringe afrikansk svinepest til Danmark. Det kan for eksempel være ved utilstrækkelig rengøring af dyretransportere, ulovlig indførsel af fødevarer eller ulovlig fodring med madaffald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Det er en milliardeksport på 11 mia. kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr. Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande øjeblikkeligt lukke. Et hegn vil både holde eventuelle inficerede vildsvin fra at løbe over grænsen og gøre indsatsen med at få udryddet vildsvinene i Danmark lettere for jægere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ved udbrud i Danmark af afrikansk svinepest i vildsvin eller i en svineproduktion vil al eksport til tredjelande lukke i en periode. Årligt eksporteres der for 11 mia. kroner til tredjelande. Eksporten til andre EU-lande vil ikke blive berørt med undtagelse af det ramte område i Danmark. I alt er den danske svineeksport på 30 milliarder kroner årligt.

Vejtrafikken vil fortsat glide

Det kræver en ny lov at etablere et hegn på knap 70 kilometer langs den dansk-tyske grænse, som skal være med til at understøtte udryddelsen af vildsvin. Hegnet etableres på land. Det forventes, at hegnet bliver 1,5 meter højt, mens det graves cirka 50 centimeter ned i jorden. Der opsættes færiste eller låger ved gangstierne, der krydser den dansk-tyske grænse, og vejtrafik over grænsen kan fortsat ske uhindret i overensstemmelse med Schengenreglerne.

- Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at forebygge afrikansk svinepest på dansk jord og udvise rettidig handlekraft. Derfor har jeg længe presset på for at få opsat et vildsvinehegn, så vi mindsker risikoen for at bringe afrikansk svinepest til Danmark. Dansk Folkeparti er klar til at stemme for de ændringer, som der er nødvendige, siger landbrugs- og fødevareordfører Lise Bech (DF).

Også andre europæiske lande ser på muligheden for at opsætte hegn for at forebygge eller forhindre spredning af afrikansk svinepest. Polens regering forventes i næste uge at tage stilling til et vildthegn langs landets østlige grænse, mens man i Tjekkiet allerede har opsat et vildthegn, der isolerer vildsvin med afrikansk svinepest i et bestemt område, med det formål at udrydde sygdommen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alle lodsejere, som har jord på arealet, vil blive kontaktet af Landbrugsstyrelsen om den videre proces. Desuden afholder miljø- og fødevareministeren borgermøde i Sønderjylland den 3. april 2018 om opsætningen af vildsvinehegnet og afrikansk svinepest. Derudover afholder Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen to informationsmøder i Sønderjylland.

Vildsvin er den store trussel

Jægere har allerede fået nye muligheder for at jage de nataktive vildsvin i den danske natur.

På statens arealer i Sønderjylland vil der samtidig ske en intensiveret indsats for at nedskyde og fange vildsvin i fælder.

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at give jægerne et godt udgangspunkt for at udrydde vildsvinene og dermed forebygge afrikansk svinepest. Vi har allerede givet dem lov til at skyde vildsvin hele døgnet ? nu følger vi op med et vildsvinehegn, så indsatsen bliver effektiv. Samtidig er det centralt, at vi beskytter vores svineeksport, som bringer betragtelige indtægter til Danmark, siger fødevare- og landbrugsordfører Carsten Bach (LA).

Der er sat gang i en informationskampagne rettet mod svineproducenter, hobbylandmænd og kælegrisejere om risici ved afrikansk svinepest. Derudover er der iværksat en kampagne for at kontrollere, at transportørerne overholder reglerne om at rengøre og desinficere lastbilerne efter transport af klovbærende dyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er vigtigt, at vi handler før, det er for sent. Derfor er jeg også tilfreds med, at vi hæver bødestørrelsen, så vi slår hårdt ned i forhold til lovovertrædelser, som indebærer risiko for at sprede afrikansk svinepest, siger landbrugsordfører Orla Østerby (K).

Trods en massiv indsats fra både EU-Kommissionen og medlemsstaterne, er det ikke lykkedes at standse udbredelsen af afrikansk svinepest. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bad derfor Kommissionen i december 2017 om at intensivere kampen mod afrikansk svinepest. Der er brug for en styrket fælleseuropæisk indsats for at komme sygdommen til livs. Miljø- og fødevareministeren foreslog blandt andet, at EU skal samle en international ekspertgruppe, der skal evaluere og udbygge udryddelsesstrategien.

Afrikansk svinepest er uskadelig for mennesker og andre dyr end vild- og tamsvin.