Abonnementsartikel

Ifølge økologireglerne skal økologisk kvæg være på græs fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det. Dyrene skal være på græsningsarealet mindst seks lyse timer dagligt i denne periode.

Kalve mellem fire og seks måneder skal tilbydes adgang til græs fra 1. maj til 1. september, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det. Du må opstalde småkalve indendørs, hvis de er under fire måneder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis udearealerne ikke er klar til, at køerne kan lukkes på græs

Hvis landmanden vurderer, at udearealerne ikke er klar til afgræsning, eksempelvis på grund af jordbundens tilstand, har han mulighed for at vente med at lukke dyrene på græs. Det skal dog altid være en konkret vurdering af de lokale forhold, og det er vigtigt, at dyrene kommer ud på græs snarest muligt.

Det skal være tydeligt ved en økologikontrol, hvornår dyrene har fået adgang til græsarealer. Derfor skal man huske at notere udbindingsdatoen i husdyrlogbogen. Hvis dyrene ikke bliver lukket på græs fra 15. april, eller man bliver nødt til at afbryde perioden med adgang til afgræsning, skal man også notere en begrundelse for dette samt eventuelt vedlægge fotodokumentation.