Abonnementsartikel

Der er mindst 890 forskellige dyre-, plante- og svampearter i Geding-Kasted Mose. Teknik og Miljø har undersøgt livet i naturområdet, og resultatet af undersøgelsen ligger nu klar.

- Vi har opdaget et overraskende udbud af svampe - 362 arter. Mindst 30 af dem er ikke tidligere fundet i Danmark, og tre arter er tilsyneladende slet ikke beskrevet tidligere. Flere andre arter er også sjældne i Danmark, fortæller biolog i Teknik og Miljø, Lars Eg Hoppe.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men mens svampefundene overrasker positivt, skuffer antallet af insektarter, hvor der f.eks. kun er fundet få almindelige sommerfugle.

- Indtil nu har mosen ikke givet de bedste vilkår for insekterne, men vi forventer, at de vandbøfler, vildheste og køer, der græsser i området, vil være med til at skabe mere variation i landskabet, og det vil give insekterne bedre levevilkår, forklarer Lars Eg Hoppe.

Undersøgelsen, som er støttet af 15. Juni Fonden, giver et grundigt indblik i biodiversiteten i området ved rewildingprojektets opstart. Teknik og Miljø forventer, at undersøgelsen kan gentages om en årrække, så man kan dokumentere rewilding-projektets effekt på naturens mangfoldighed.

- Projektet skal skabe en bedre og mere sammenhængende natur. Undersøgelserne vil give os et tydeligt billede af, hvad indsatsen konkret betyder for blandt andet planter, svampe og dyr, Lars Eg Hoppe.