Abonnementsartikel

Det var i strid med konkurrenceloven, da Campingrådet vedtog, at campingpladser skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et CKE-campingpas til en fast pris. Det har Konkurrenceankenævnet stadfæstet. Konkurrencerådet har besluttet at anmelde sagen til politiet.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ankenævnet har slået fast, at Campingrådet overtrådte konkurrenceloven med sit krav om campingpas og med sit krav om en fast pris. Kravet var blandt andet udtryk for, at konkurrerende campingpladser har koordineret priser, og det er klart i strid med konkurrenceloven. Den ulovlige aftale omfatter cirka 90 procent af alle danske campingpladser, og camping er samtidig en vigtig del af den danske turismebranche. De danske campingpladser driver virksomhed, og de skal overholde konkurrenceloven ligesom alle andre typer virksomheder.

Kendelsen

Konkurrenceankenævnet skriver blandt andet i sin kendelse:

"? der er tale om en horisontal aftale, da både Campingrådet og de enkelte campingpladser solgte campingpassene direkte til slutbrugerne, hvorfor de må anses for konkurrenter på det relevante marked...

Konkurrenceankenævnet tiltræder endvidere, at aftalerne i sig selv er egnet til og dermed havde til formål at skade konkurrencen. Der er således tale om en kombineret aftale om pris og udelukkelse af konkurrenter fra markedet indgået af 90 procent af campingpladserne i Danmark.

Ankede sagen

Konkurrencerådet afgjorde i maj 2017, at Campingrådet havde overtrådt konkurrenceloven og påbød blandt andet Campingrådet straks at bringe sine ulovlige vedtagelser om campingpasset til ophør. Samtidig påbød rådet DK-CAMP, der er en forening af 300 selvstændige danske campingpladser, at ophøre med sin deltagelse i vedtagelserne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konkurrencerådet besluttede, at sende sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet til strafferetlig vurdering.

DK-CAMP, som repræsenterer over halvdelen af campingpladserne i Danmark, ankede Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Det er denne ankesag, Konkurrenceankenævnet nu har afsagt kendelse i. Campingrådet er under konkurs.

Læs hele kendelsen HER