Abonnementsartikel

For 20 kroner per træ har alle siden november 2017 kunne støtte, at der bliver plantet nye, statslige folkeskove i et samarbejde med organisationen Growing Trees Network Foundation. Skovene skal primært beskytte grundvandet og give danskerne nye frilufts- og naturoplevelser tæt på deres bopæl.

Det har flere borgere og virksomheder benyttet sig af, og nu skal der plantes træer i den første statslige folkeskov i Greve. Derfor tager skoleelever og andre lokale fat i spaden onsdag den 25. april for at hjælpe med at plante nye træer og buske i forlængelse af den eksisterende skov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har i en årrække samarbejdet med Greve Kommune og HOFOR A/S om at rejse en stor bynær skov ved Greve. Interessen for at donere penge til endnu flere træer fra både private og virksomheder viser, at der er stor folkelig opbakning til skovrejsning. Greve Skov er allerede et yndet udflugtsmål, og indvielsen af den nye folkeskov på 14 hektar betyder, at man fremover får mulighed for at besøge den skov, man selv har doneret træer til, siger Kim Søderlund, skovrider i Naturstyrelsen.

Statslige folkeskove på vej

Siden november er der doneret 16.000 træer til Greve Folkeskov. Resten af træerne er i første omgang finansieret af staten som en del af den langsigtede plan for skovrejsning i Greve. Alle kan stadig hjælpe med at donere penge til skoven, hvilket vil betyde, at de statslige midler, der er afsat til Greve Skov, i stedet vil blive brugt til at rejse statslig skov andre steder. Det betyder, at der kan rejses endnu mere skov i Danmark fremover.

I alt plantes der 45.600 træer og buske i den nye folkeskov i Greve i løbet af april. 15.000 af træerne er eg, og 11.000 af dem er bøg. Målet er at skabe en varieret skov med overvejende løvskov samt flere åbne områder.

Der plantes også træer i nye statslige folkeskove i henholdsvis Himmerig Skov ved Hinnerup på Skovens Dag den 6. maj og i Oksbøl Skov ved Nordborg den 7. maj.