Abonnementsartikel

Kan bittesmå stykker plastik - såkaldt mikroplast - sive ned gennem jorden og forurene grundvandet?

Det er meget lidt sandsynligt, konkluderer et nyt studie udført af DTU for Miljøstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konklusionen er baseret på analyser af 10 prøver af grundvand indsamlet ved fire boringer. Forskerne bag studiet fremhæver, at det begrænsede datagrundlag og andre usikkerheder betyder, at resultaterne ikke er helt sikre. Som en del af undersøgelsen er der også gennemført et litteraturstudie af mikropartiklers bevægelse i jorden.

Der blev fundet mikroplast i alle prøver undtagen én. Ifølge rapporten er det dog mest sandsynligt, at mikroplasten stammer fra prøveudtagningen og prøvebehandlingen. Fundet af mikroplast i vandprøverne er således efter alt at dømme ikke udtryk for, at der er mikroplast i grundvandet.

Årsagen til, at forskerne konkluderer, at grundvandet sandsynligvis er rent er, at antallet af mikroplastpartikler i prøverne var uafhængigt af, hvor stor vandprøven var. Hvis mikroplasten kom fra grundvandet, ville store prøver have indeholdt mere mikroplast end små vandprøver.

Man skal altså være ekstremt forsigtig for at undgå forurening med mikroplast, når man indsamler og håndterer prøver til mikroplastanalyse.

Landsdækkende undersøgelse på vej

En anden ny undersøgelse skal finde ud af, om der er mikroplast i drikkevandet. Miljøstyrelsen har for kort tid siden igangsat den første store landsdækkende undersøgelse af mikroplast i drikkevand. Resultatet af undersøgelsen ventes til sommer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøstyrelsen har fået udviklet en ny metode til at måle mikroplast i drikkevand, som anvendes i den landsdækkende undersøgelse.