Skovsgaard Gods på Langeland omlægger hovedparten af godsets arealer til vild natur med vildgræsning med kvæg, vildheste og grise.

Skovsgaard Gods på Langeland har i århundreder været drevet som landbrug og skovbrug. Nu er de to naturfonde Den Danske Naturfond og Danmarks Naturfond gået sammen om et kæmpe naturprojekt, som skal forene fødevareproduktion og etablering af vild natur. To tredjedele af godsets knap 400 hektar skal gøres vildt med udsætning af kvæg, vildheste og grise, som uden tilskudsfodring skal skabe optimale betingelser for biodiversiteten i området.

Ambitionen er at lave et demonstrationslandbrug, som kan inspirere og skabe ny viden om fremtidens bæredygtige landbrug, hvor fødevareproduktion kan bidrage positivt til løsningen af både naturens og klimaets kriser.

Offentligheden får gratis adgang til arealerne, og naturformidlingen og friluftsaktiviteterne på godset bliver styrket. Og det er uden fortilfælde, at et gods omdanner mere end to tredjedele af det samlede areal til et vildgræsningsprojekt.

Det 394 ha store gods ejes af Danmarks Naturfond, som oprindeligt er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Naturens krise er dyb og massiv, og dét, naturen har allermest brug for, er plads. På Skovsgaard vil vi nu vise, hvordan vi kan kombinere en ekstensiv produktion af kød fra grise og kvæg med vild natur med tårnhøj biodiversitet. Som landbrug håber jeg, at vi kan være med til at vise vejen for, hvordan vi både kan producere mad og give plads til naturen, siger formand for fonden, Maria Reumert Gjerding.

Genskaber naturlige dynamikker

Nøglestenen i projektet er vildgræsning, hvor 245 hektar hegnes i én stor indhegning, og hvor kvæg, vildheste og grise lever vildt helt året. Det betyder, at de ikke fodres og aldrig kommer på stald, men i stedet lever vildt på arealet og af det, de kan selv kan finde i naturen.

Når dyrene græsser hele året, skaber de grundlag for en tilstand af vildhed, som vil bringe de naturlige processer og dynamikker tilbage. Dyrene vil bidrage til udviklingen af et landskab med græsland, kær, vådområder, lysåbne skove og krat, og det vil give basis for en stor biodiversitet i området.

Den Danske Naturfond er en privat fond, som skaber mere plads til den vilde natur i hele Danmark. Fonden har store forhåbninger til projektet, som den har støttet med 1,25 millioner, der bruges på hegn til ny, stor indhegning samt heste og kvæg.

- Der er en ny retning i dansk naturbeskyttelse. Det er ikke længere os mennesker, som skal bestemme, hvordan naturen skal se ud, og klippe den med "neglesaks". Naturen skal slippes fri og udvikle sig meget mere på egne præmisser. Projektet på Skovsgaard er et rigtig godt eksempel på den nye retning, siger direktør i Den Danske Naturfond.

Hånd i hånd

Kongstanken med projektet er at gå i spidsen og inspirere andre store landbrug til at omlægge arealer til fordel for natur og klima. Projektet skal vise vejen for, at der kan skabes vild natur sideløbende med fødevareproduktion.

Godsets øvrige arealer vil fortsat blive drevet som økologisk landbrug med særligt fokus på grøntsager af meget høj kvalitet og skånsomme dyrkningsmetoder, hvor klima og biodiversitet tilgodeses.

- Vi har så hårdt brug for, at der er landbrug i Danmark, der går foran og viser, at klimahensyn og naturhensyn kan gå hånd i hånd med en sund økonomi. Det er det, der er ambitionen med dette projekt. Vi håber at kunne vise en vej til den store omstilling, landbruget står overfor, siger Maria Reumert Gjerding.

Det er en vigtig ambition at invitere befolkningen indenfor og ud i naturen. Naturoplevelserne på Skovsgaard Gods bliver løftet til et helt nyt niveau. Ambitionen er derfor at skabe et stærkt formidlingscentrum for natur, biodiversitet og fødevarer, hvor der er plads til ro og fordybelse. Med vildgræsningen får Langeland en stærk attraktion for turister og lokale, som interesserer sig for naturoplevelser, læring og fødevarer i verdensklasse.

Begejstret for projektet

Hos borgmesteren i Langelands Kommune, Tonni Hansen, er der store forventninger til projektet på Skovsgaard Gods:

- I Langeland Kommune har vi et stort fokus på bæredygtighed - og ikke mindst hvordan vi sammen styrker biodiversiteten. Vi er derfor både glade for og stolte af, at Skovsgaard Gods her på Langeland tager det næste skridt. De er med til at vise vejen med fokus på bæredygtig produktion, hvor der er plads til den vilde natur og understøttelse af biodiversiteten. Projektet fra Skovsgaard Gods vil uden tvivl også bidrage yderligere til vores friluftsliv, turisme og naturformidling .