Udvikling af et nyt selektivt fiskeredskab, en ekskluder, skal gøre tobisfiskeriet mere skånsomt over for sæler og markeller, som nu utilsigtet bliver fanget af tobisfiskernes trawl.

Tonsvis af makreller og masser af sæler ender hvert år livet i tobisfiskernes trawl. Derfor vil GUDP-projektet MiniMakS udvikle et nyt fiskeredskab, en såkaldt ekskluder, som tillader sælerne og makrellerne at slippe ud igen, når de er gået i nettet. Det er ikke alene skånsomt over for fisk og sæler, men også i fiskernes interesse.

Ekskluderen fungerer som en stor si, der sorterer makreller og andre større fisk fra. Samtidig bliver den designet sådan, at sæler, der forvilder sig ind i trawlet, kan slippe uskadt ud igen. Bifangsten af makrel skal undgås ved hjælp af hulstørrelsen i sien, mens sælerne skal undgås ved en anden placeringen af trawlet i vandet, og med et design, som tillader dem at komme ud igen, hvis de alligevel er havnet på den forkerte side af nettet.

Sælen er en beskyttet art, og derfor er det vigtigt at undgå, at de bliver fanget og dør i trawlene. Sælerne er desuden et dyrt bekendtskab for fiskerne, fordi de i værste tilfælde kan ødelægger trawlet.

Markel og sæl skånes

- Både bifangsten af makreller og sæler, der mister livet i trawlene, er et alvorligt problem for tobisfiskeriet i dag, siger projektleder Claus Reedtz Sparrevohn, som er chefbiolog i Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Bifangsten af makrel giver økonomisk tab, fordi makrel indbringer omkring 10 kr. per kilo som spisefisk, men kun et par kroner, når den bliver brugt til fiskemel og fiskeolie, mens sæler i trawlet er et problem ud fra et etisk og praktisk perspektiv, siger han.

- Ekskluderen vil gøre tobisfiskeriet mere skånsomt, og dermed mere bæredygtig både økonomisk og etisk.

Sperling-ekskluder som forbillede

Ekskluderen er en form for sorteringsrist, som kun tillader små fisk at slippe igennem, og tobis er væsentligt mindre end makrel. Et tidligere GUDP-projekt har allerede udviklet en lignende ekskluder til fiskeri af sperling, men det nye projekt skal videreudvikle og tilpasse materialevalg og design, så det passer til tobis.

- Fordi vi allerede har erfaringer, regner vi med at have den nye ekskluder på markedet allerede til næste efterår, siger Claus Reedtz Sparrevohn.

Han forventer, at efterspørgslen vil være stor, og at alle tobis-fiskere i princippet vil være interesserede i det nye redskab.

MiniMakS har fået en bevilling på godt tre millioner kroner, og deltagerne er foruden Danmarks Pelagiske Producent Organisation, virksomheden Tor-Mo Trawl, der skal fremstille ekskluderen, og Skagen-trawleren Themis S114, som skal afprøve den. Desuden deltagere forskere fra DTU Aqua, som undersøger effekten af det skånsomme redskab.