Ny kortlægning af biavlerne skal sikre sunde bier

Fra i dag den 21. april 2021 skal alle biavlere registreres i et centralt register for at sikre en effektiv inddæmning, hvis der sker udbrud af skadelige sygdomme blandt bierne.

Når danske bier flyver rundt i landskabet, bidrager deres arbejde både til at bestøve jordbærplanter, kløvergræs til fodboldbaner og naturligvis den søde honning. De spiller en vigtig rolle i vores fødevareproduktion, så når sygdom eller skadedyr rammer en bi-familie er det vigtigt med en effektiv indsats for at forhindre dem i at sprede sig.

Derfor bliver det fra i dag obligatorisk for alle landets biavlere at registrere sig i Centralt Bigårdsregister, så myndighederne hurtigt kan gribe ind og advare nabobiavlere, hvis der opstår smitsomme sygdomme hos en biavlers bier.

- Med kortlægningen af alle landets biavlere får vi et effektivt redskab, når der sker udbrud af smitsomme sygdomme. Hvis for eksempel ondartet bipest bliver konstateret i en bi-familie, kan vi med langt større sikkerhed få advaret alle naboavlere i tide, før sygdommen når at sprede sig, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Både professionelle og amatører

4.087 biavlere står allerede i registeret. Det har nemlig eksisteret siden 2011 som en frivillig ordning.

Biavlerne skal blandt andet fortælle, hvor deres bigårde står og hvor mange bi-familier, de har. Det gælder uanset, om de holder bier professionelt eller på hobbyplan. Langt størstedelen af avlerne holder bier på hobbyplan.

- Når biavlerne kortlægger deres bistader i Centralt Bigårdsregister, hjælper de samtidig med at beskytte den vigtige funktion, bierne har med at bestøve planterne. Det er vigtigt for en lang række afgrøder, der bliver dyrket i landbrugs- frugt- og grønterhvervene. Så sunde bier er en vigtig brik i vores fødevareproduktion, siger Mette Hyldebrandt-Larsen

Det nye krav er en del af EU's nye dyresundhedslov, der blandt andet skal være med til at forebygge og bekæmpe sygdomme og skadedyr hos dyr.