Realdania By & Byg restaurerer firelænget og fredet gård, så den kan bidrage til selskabets indsats for at bevare og formidle dansk kultur- og bygningsarv.

Søndag morgen den 29. juli 1900 buldrede et tordenvejr over Fyn. Et lyn slog ned og satte Hans Jensens gård på Korupvej 21, Korup, i brand. Gården brændte ned til grunden. Hans Jensen måtte opføre gården fra ny.

Resultatet blev en moderne gård skabt til en rationel drift med brug af tidens nyeste produktionsformer. Tidligere var arkitektur og byggeskik i landbruget præget af lokale traditioner.

Sådan var det ikke med gården i Korup. Her var tale om et moderne landbrug opført i tidens nye stil, som fejede hen over hele landet i slutningen af 1800-tallet: Historicismen.

rich-media-1
I stuehuset er der rigtigt mange historiske detaljer bevaret. Pressefoto: Kurt Rodahl Hoppe.

Hurtig nyopførelse

Hans Jensen var hurtig til at opføre sin nye gård efter lynbranden i juli. Den 14. maj 1901 flyttede han med sin hustru og to børn ind i den nyopførte gård, som frem til i dag er bevaret uden store forandringer. Gården er således enestående. Både som arketype for andelstidens landbrugsejendomme og som et uændret vidnesbyrd om livet på landet i begyndelsen af 1900-tallet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I stuehuset finder man i dag de originale malede udsmykninger og landskabsmotiver på lofter og vægge. Også de originale døre, borter og høje paneler står med de oprindelige historiske maler-teknikker, som de blev anvendt for 120 år siden.

- Jeg glæder mig meget over købet af gården i Korup. Det er sjældent, at vi i dag ser en gård af denne type fra begyndelsen af 1900-tallet med alle bygninger opført på en gang og bevaret uden store ændringer, siger Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg.

Sammen med flere andre landbrugsejendomme i Realdania By & Bygs portefølje fortæller gården i Korup om mere end 200 års udvikling indenfor dansk landbrugsbyggeri, der ved indgangen til det 20. århundrede nåede et højdepunkt takket være andelsbevægelsens succes.

rich-media-2
Loft i spisestuen. Pressefoto: Kurt Rodahl Hoppe.

Andelstiden

I 1866 blev Danmarks første brugsforening stiftet i Thisted. I 1914 var der mere end 1.500 brugs-foreninger over hele landet. Frie bønder gik sammen i andelsselskaber og oprettede for eksempel en brugsforening, et mejeri eller et elværk. Hver især købte en andel, så de var fælles om at eje, og uddannet personale blev ansat til at stå for arbejdet. Også højskoler, forsamlingshuse og afholdsforeninger voksede frem i andelstiden (1880-1950), som blev en gylden tid for landbruget, og selve sindbilledet på det moderne og oplyste danske samfund.

Fremtiden for gården

Realdania By & Byg overtager gården 1. august i år og sætter den herefter i stand, moderniserer tekniske installationer og restaurerer de fine historiske interiører. Efterfølgende skal gården lejes ud i lighed med de øvrige historiske ejendomme, Realdania By & Byg ejer.

Offentligheden kan via https://realdania.dk/ følge arbejdet på gården via webfilm, artikler og arrangementer med Realdania By & Byg Klubben.

rich-media-3
Gavlsbygning. Pressefoto: Kurt Rodahl Hoppe.