Miljøminister Lea Wermelin fremsætter et nyt lovforslag om pligt til at udskifte eller nedlægge den gamle brændeovn ved ejerskifte af bolig. Loven skal give renere luft.

Brændeovne står for en stor del af luftforureningen, og især de ældre brændeovne sender farlige partikler ud i luften. Partikler er med til at forårsage kortere levetid og øger risikoen for alvorlige sygdomme. Derfor vil regeringen med et nyt lovforslag introducere en såkaldt ejerskifteordning for brændeovne. Lovforslaget var i høring tidligere i år og vil betyde, at hvis du fremover køber bolig med en brændeovn fra før 2003, skal den skiftes eller nedlægges inden for 12 måneder.

- Hvert år dør tusindvis af danskere for tidligt på grund af luftforurening. Privat brændefyring er den største danske bidragsyder til partikelforurening. Vi ved, at især de ældste brændeovne står for en stor del af forureningen med skadelige partikler, der kan give både hjertekarsygdomme og luftvejslidelser. Med lovforslaget tager vi et skridt mod renere luft herhjemme, siger miljøminister Lea Wermelin.

Bedre luft

Det er planen, at ejerskifteordningen skal træde i kraft fra april 2021. Med de nye regler forpligtes boligkøbere til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når skødet bliver tinglyst.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn. Vi stiller som krav, at der skal ske en udskiftning eller nedlæggelse af brændeovnen ved ejerskifte. På den måde får vi udskiftet til nyere og mindre forurenende brændeovne. En stor del af luftforureningen kommer fra udlandet, så tiltag i Danmark kan ikke stå alene, men vi tager fat på den store udfordring, som luftforurening er, siger miljøminister Lea Wermelin.Få hjælp af skorstensfejer og Miljøstyrelsen

Ikke alle boligejere vil med det blotte øje kunne konstatere eller dokumentere, om deres nyerhvervede brændeovn er fra før eller efter 2003. I de tilfælde vil boligejeren skulle indhente en erklæring fra skorstensfejeren. Erklæringen fra skorstensfejeren vil efterfølgende skulle sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, så Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende brændeovn er omfattet af ordningen eller ej.

Lovforslaget fremsættes den 8. oktober og forventes 1. behandlet den 22. oktober.