Produkter

Armeringsnet

Data
  • Mærke:
    EXPO-NET
  • Kategori:
    Inventar
Kataloger m.v.

Etablering af en fremtidssikret flisebelagt indkørsel:

For at undgå sætninger i indkørslen stabiliseres underlaget med et armeringsnet – EXPO-1211 ”L” i hele indkørslens bredde. Mængden af stabilgrus kan reduceres til ca. halvdelen, når der anvendes armeringsnet. Stabilgruset udlægges, og herefter afrettes og stampes dette. Armeringsnettet lægges ud, og der køres sand på. Sandet vibreres og afrettes, således at det er klartgjort til at udlægge fliser på. 

Armeringsnet:

Armeringsnet fra EXPO-NET Danmark A/S er løsningen på det problem, som alt for mange husejere kender – nemlig at den nylagte indkørsel hurtigt bliver vind og skæv. Det sker, når bilens tryk overføres til indkørslens fliser eller sten, hvorved det underliggende grus sætter sig. Efter få år kan det blive nødvendigt at lægge hele indkørslen om. 

Med EXPO-NET armeringsnet som underlag i indkørslen bliver trykket bedre fordelt, og indkørslens fliser eller sten vil derfor blive liggende, hvor de oprindelig blev lagt. I det lange løb bliver en løsning med EXPO-NET armeringsnet således billigere for husejeren, som dermed slipper for at skulle lægge sin indkørsel om. 

EXPO-NET armeringsnet er konstrueret således, at det giver en 2-vejs styrke, der spreder trykket over et større areal, og nettet reducerer dermed sætningerne ganske betydeligt. 

Strukturen i nettet bevirker, at net og underlag låser sig fast og dermed giver en større bæreevne og friktion end en membran eller dug. Armeringsnettet er vejrbestandigt og modstandsdygtigt overfor olie og de fleste kemikalier. Nettets stærke friktion og store trækstyrke bevirker, at mængden af stabilgrus kan reduceres med ca. 50 % afhængig af undergrundens beskaffenhed.

Montering af armeringsnet:

Først rettes jordlaget af, herefter udlægges stabilgrus, som komprimeres. Armeringsnettet placeres over stabilgruset og dækkes af et tyndt lag flisesand. Det anbefales, at banerne udlægges på tværs af kørselsretningen, og at de overlapper hinanden med ca. 20 cm. For at fastgøre nettet kan man f. eks. bukke et rundjern som et U og banke dette gennem de to lag net og ned i jorden. 

Del produktet:

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame