Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

E-avis

Nyhedsbrev

Forhandler login

PARTNERS login

Sydfynsk virksomhed med salg af varmepumper på abonnement er vokset fra 2 til 30 ansatte på 2 år.

12. jan. 2022 | Indrykket af Nærvarme Danmark A/S

Nu bidrager 1.000 husstande med en kæmpe CO2-besparelse samtidig med, at deres huse varmes op med luft-til-vand varmepumper.

Del artiklen:

Man kan godt føle sig lille og afmægtig, hvis man vil gøre noget for at modvirke klimaforandringerne. Alligevel har et mindre sydfynsk energiselskab taget kampen op. Nu bidrager 1.000 husstande med en kæmpe CO2-besparelse samtidig med, at deres huse varmes op.

Danmark har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningerne med hele 70% i 2030 i forhold til niveauet fra 1990. Det kræver en indsats af os alle. Udskiftning af varmekilder i de danske husstande er en af vejene mod det ambitiøse mål. Fossile energikilder skal udfases. Det betyder, at især olie- og gasfyrsejere i de kommende år skal finde nye energikilder, når huset og brugsvandet skal varmes op. Varmepumper og fjernvarme fremhæves som vejen frem. Derfor har regeringen åbnet for forskellige tilskudsordninger for at understøtte udfasningen af fossile varmekilder.

Det er ikke lige nemt for alle at få etableret et nyt varmeanlæg
For mange husstande er fjernvarme ikke en mulighed, hvis der ikke ligger rør i fortovet. Hertil kommer, at nogle fjernvarmeanlæg ikke er så grønne, da der rundt omkring stadig anvendes gas, og da der er eksempler på, at for få kunder medfører store varmetab. Det er en af grundene til, at fjernvarme i gennemsnit udleder 300 kg. CO2 mere om året end luft til vand varmepumper - ifølge Energistyrelsen.

Der er flere udfordringer. Udgiften til at etablere luft til vand varmepumper, der kan varme boligen og boligens brugsvand, løber ofte fra 90.000 – 130.000 kr. inkl. installation. Det er en stor investering – selv, hvis man er heldig at få tilskud via Bygningspuljen. 

SEF har store ambitioner for klimaet
Det sydfynske energiselskab SEF har som overordnet værdi aktivt at medvirke til at fremme den grønne omstilling via intelligente teknologiske løsninger. En varmepumpe kan hente varme ud af luften, selv ved frostgrader, og omdanne den til varme og varmt brugsvand. 1 kWh strøm bliver til omkring 3,15 kWh varme (Energistyrelsen). 

I foråret 2019 grundlagde SEF datterselskabet Nærvarme Danmark, for at forfølge fundatsens målsætning om at fremme den grønne omstilling, ved at tilbyde luft til vand varmepumper på abonnement. Det skal være nemt at få en klimavenlig varmekilde – både teknisk og økonomisk. De mere end 1.000 forbrugere med en abonnementsløsning er sluppet for store investeringer og alt arbejdet. Når varmepumpen er udtjent, sættes der en ny op uden ekstra omkostninger. Varmeløsningen kører lige så driftssikkert og nemt som fjernvarme.

Kæmpe vækst hos Nærvarme Danmark
Siden 2019 har Nærvarme Danmark øget bemandingen fra 2 til omkring 30 ansatte - og flere stillinger er slået op. Denne udvikling er sket på trods af både corona, hjemmearbejde og vanskeligheder med at få transporteret varmepumper frem. De 1.000 kunder har endvidere givet en række eksterne arbejdspladser på Sydfyn og rundt omkring i resten af Danmark, når VVS- og El-leverandører installerer nærvarme-løsningen.

Når man står sammen, får man en stor klimagevinst
Ved at have skrottet olie- og gasfyret, sparer vores kunder tilsammen ca. 2 mio. kg. CO2 - hvert år, forklarer Per Wulff Petersen, der er Marketingansvarlig for Nærvarme Danmark. Når det er et oliefyr, der udskiftes med en varmepumpe, sparer en husstand ca. 3.900 kg. CO2 årligt – er det et gasfyr, så er besparelsen omkring 2.500 kg. Den reelle samlede CO2-besparelse er dog en del højere, hvilket skyldes, at træpiller regnes for at være CO2-neutrale, hvilket de desværre ikke er. Træpiller repræsenterer reelt et skjult CO2-udslip, der ikke medregnes i den samlede besparelse ved overgang til en varmepumpe.

Træpiller er ikke løsningen
Transport og afbrænding af træpiller udleder meget CO2. Derudover genplantes træerne ikke altid, og der går mange år inden nye har optaget samme mængde CO2. Energistyrelsen belyser problematikken i deres rapport fra 2020 ”Biomasseanalyse”. Læs rapporten her

Fra Bornholm til Læsø
Nærvarme Danmark, der har base i Svendborg, er en af de få aktører, der tilbyder en abonnementsløsning på varmepumper til husstande (også på ikke-brofaste øer). Løsningen tilbydes også til husstande med en lav ejendomsvurdering. ”Vi vil den grønne omstilling, og forventer, at vi inden for relativt få år, sammen med vores kunder bidrager til en årlig CO2-besparelse på 20 mio. kg. CO2. Derfor arbejder vi overalt i Danmark, og har ikke længere et krav om en vis ejendomsvurdering.”, udtaler Helle Damm-Henrichsen Chef for Nærvarme Danmark.

Partners logo

Udvalgte PARTNERS produkter