Tjek om du kender reglerne for udegående heste om vinteren.

Vi har taget hul på vinteren, og selv om alle sikkert godt ved, hvordan heste, der går ude om vinteren, skal passe, så gør det ingen skade lige at læse reglerne igennem. Derfro har vi været på besøg på Miljø- og Fødevareministeriets hjememside og fundet frem til reglerne for udegående dyr - afsnittet om heste.

Reglerne følger her:

Hestene skal beskyttes

Heste skal ifølge dyreværnsloven behandles omsorgsfuldt og beskyttes mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. I Lov om hold af heste og Bekendtgørelse om udegående heste fastsættes specifikke krav til udendørs hold af heste om vinteren.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vinterperioden vil typisk være dec ember, januar og februar. Perioder med vinterlignende vejr ses også ofte i månederne november og marts, men uanset kalenderen skal dyr beskyttes i overensstemmelse med deres behov. Regn, slud og blæst er mere generende for dyrene end sne og frost.

Heste skal forberedes på at gå ude

Heste, der går ude mere end 12 tim er i døgnet i perioder med vinterlignende vejr, skal være forberedt på og egnet til at være udegående.

Det vil sige, at hestene skal:

Have et kraftigt og tæt hårlag.

Være ved godt huld.

Have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt strøet leje.

Have fri adgang til frisk drikkevand.

Have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr.

Krav til læskure

Heste, der går ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden eller i perioder med vinterlignende vejr, skal have adgang til et læskur eller bygning, hvor alle heste samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.

Størrelsen af læskuret eller bygningen følger de generelle krav til opstaldning af heste. Gulvarealet i læskure til udegående heste svarer til a realkravene for gruppeopstaldning og skal være mindst (2,0 x hestens stangmål) for de første fire heste. For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål).

Læskur eller bygning til udegående heste skal ifølge hesteloven være placeret på et sted med tilstrækkelig afvanding (dræning).

Det er Fødevarestyrelsens vurder ing, at læskure eller bygninger til udegående dyr skal have en overdækning for at kunne sikre dyrene adgang til et tørt leje. Læskure og bygninger bør opføres og placeres således, at alle dyr samtidig kan søge tørt leje, også i tilfælde af slagregn og snestorm.

Undtagelser

Undtagelsesvis fravigelse af krav om adgang til læskur til visse hesteracer

For hesteracerne islandsheste, konik-heste, przewalski-heste, exmoor ponyer og shetlandsponyer (7/8-rene racedyr) kan krave t om adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje, under visse forudsætninger fraviges, jf. bekendtgørelsen om udegående heste.

Det forudsætter, at hestene holdes på meget store arealer, hvor de naturlige forhold som tæt bev oksning, lavninger eller lignende yder hestene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør. Der skal findes et tørt, strøet lejeareal med en veldrænet bund som f.eks. et tykt lag grannåle.

Fødevarestyrelsen forhåndsgodkender ikke arealer

Vurderingen af, om et udendørs dyrehold lever op til gældende regler og retningslinjer, foretages af ejeren eller den ansvarlige for dyrene. Der findes ikke en godkendelsesordning for udendørs dyrehold i Fødevarestyrelsen.