Abonnementsartikel

Sammenpakket jord er en hyppig årsag til dårlig vækst i træer, buske og græsplæner. Anlægsgartnerfirmaet H. Hoffmann har investeret i en italiensk produceret biolufter, som kan afhjælpe problemet, og driftsleder i plejeafdelingen hos Anlægsgartner H. Hoffmann, Simon Mønster Nautrup har store forventninger til bioluftning, som er en ny metode til jordforbedring.

- Jeg afprøvede biolufteren hos LK Gruppen, hvor jeg var ansat, indtil firmaet lukkede, og nu har vi anskaffet en her hos H. Hoffmann. Vi har endnu ikke endegyldige beviser for effekten, men vi kan direkte se, at jorden løfter sig, når vi benytter biolufteren, siger Simon Mønster Nautrup.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Baggrunden for sammenpakket jord kan variere og findes både på offentlige arealer og i private haver samt hos boligselskaber og på virksomhedsarealer. Det kan være træer plantet i vejjord, der ikke er blevet bearbejdet, det kan være arealer, hvor der er blevet kørt meget med maskiner, eller det kan være kraftig jord, der blot har pakket sig meget sammen med tiden.

Sender luft ned i jorden

Biolufteren består af en kompressor, hvor der er tilkoblet et jordspyd, som kan sende luft ned i jorden. Jordspyddet vibreres op til 70 centimeter ned i jorden, hvor der udløses et lufttryk med et enkelt tryk. Kompressoren leverer et tryk på 11 bar. Almindeligvis anvendes et nedstik pr. kvadratmeter, og ved særligt sammenpakket jord benyttes to nedstik pr. kvadratmeter.

En af de kunder, som har efterspurgt biolufteren, er Center for Byens Anvendelse i Aarhus Kommune, hvor projektleder Martin Højholt har afprøvet bioluftning et par steder i kommunen.

- Vi har blandt andet brugt bioluftning ved kvindeegen i Viby. Den blev plantet for 100 år siden i anledning af indførelse af kvindernes valgret. Den står på en parkeringsplads, hvor jorden er trykket godt sammen, så vi har fået luftet jorden omkring, og nu håber vi, at den får det bedre, fortæller Martin Højholt og fortsætter:

- Vi har også brugt bioluftning på en midterrabat, hvor træeerne er gået lidt i stå. Vi ved ikke helt, hvad de er plantet i, men nu har vi luftet dem. Det er endnu for tidligt at vurdere effekten, men vi kan jo se, at jorden løfter sig og bliver løsere, så jeg har bestemt tiltro til effekten, og jeg er klar til at benytte bioluftning flere steder. Vi glæder os til at se effekten i den kommende vækstsæson, hvor der forhåbentlig kommer mere gang i de nødlidende træer, siger Martin Højholt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bioløfteren hedder MTM og importeres i Danmark af H.G. Enemark.