Miljøstyrelsen fangede over 600 fisk på et par timer ved en ny fiskeundersøgelse af Trævel Å ved Limfjorden.

Antallet af fisk i Trævel Å er steget voldsomt. Sådan ser det i hvert fald ud, når man ser de seneste observationer fra Miljøstyrelsens overvågning af åen i slutningen af oktober.

På en strækning på 50 meter af åen fangede biologerne 604 fisk fordelt på 591 skaller, ni aborrer og fire trepigget hundestejle. Det er seks gange så mange fisk, som sidst Miljøstyrelsen elfiskede i åen i 2013. Dengang fik man 103 fisk i garnet. Normalt fanges der mellem nul og 100 fisk i mindre vandløb som Trævel Å.

- Den undersøgte strækning af Trævel Å ligger mellem to søer, Sdr. Lem Vig og Rettrupkær Sø, og det er derfor vi finder mange skaller. Skaller er relativt hårdføre og næsten altædende, så de kan klare sig mange steder, forklarer biolog Katrine Hansen Lemming, fra Mijøstyrelsen.

At der er så mange fisk ved dette års undersøgelse af Trævel Å kan skyldes tilfældigheder. En anden mulig forklaring kunne være, hvis vandstanden i åen har været højere, og at fiskene derfor har haft adgang til mere føde og flere skjul i vandløbets brinker.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce