Abonnementsartikel

I foråret sætter Naturstyrelsen sammen med Jammerbugt og Brønderslev kommuner gang i en kortlægning, som skal resultere i konkrete idéer til udviklingen af Store Vildmose. I løbet af kortlægningen vil lodsejere og interessenter få mulighed for at spille ind med deres syn på hele områdets fremtidige udvikling.

- Store Vildmose rummer i dag både aktiv højmose og værdifulde fattigkær og enge samt tørvegravede arealer. Her er der mulighed for at genskabe store sammenhængende områder med aktiv højmose af dimensioner i Danmark. De statslige arealer er nu samlet hos Naturstyrelsen, og det giver en unik mulighed for at sikre den værdifulde natur. Før dette arbejde kan gå i gang, er det afgørende for os at kommuner, lodsejere og interessenter bliver hørt, så vi sammen kan finde en holdbar løsning, der giver plads til både natur og erhverv, siger Naturstyrelsens direktør Peter Ilsøe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aktiv højmose

Store Vildmose har oprindeligt været en aktiv højmose på over 6.000 hektar og dermed en af Danmarks største højmoser. I dag udgør de tilbageværende mosearealer ca. 1.850 hektar - primært i den nordlige og vestlige del af området, mens ca. 4.000 hektar anvendes til tørveindvinding, græsningsarealer og landbrug - herunder dyrkning af vildmosekartofler. Naturstyrelsen ejer over 1.000 hektar i mosen og er nu områdets næststørste lodsejer.

Den bedst bevarede del af Store Vildmose omfatter et område med aktiv højmose, som det lokale gods Birkelse Hovedgård har solgt til Aage V. Jensen Naturfond.

God mening

- Store Vildmose breder sig over et meget stort areal og mindst lige så mange interessenter. Derfor giver det også rigtig god mening, at kommunerne og staten nu er fælles om at kortlægge mulighederne for området, der både kan tilgodese naturen, klimaet og det lokale erhvervsliv, siger Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade.

Kortlægningsprocessen medfinansieres af en bevilling fra EU's regionalfond og Aage V. Jensen Naturfond. Arbejdet udføres af Naturstyrelsen og de to kommuner i et partnerskab, hvor også den lokale producent Pindstrup Mosebrug medvirker. EU har via Interreg-ordningen givet et beløb svarende til den samlede nationale finansiering, så den samlede finansiering for idefasen udgør 6,9 mio. kr.

- Vi har et ønske om at tilbagelægge de afgravede områder til natur, efterhånden som vi trækker os ud af dem. Den forestående proces med at finde et samspil mellem natur og erhverv passer derfor godt med de planer, vi har for vores egne arealer, udtaler Jan Astrup, direktør for Pindstrup Mosebrug A/S