Abonnementsartikel

Det har længe været et stort ønske fra mange hesteejere, dyrlæger og Hesten Værn at få indført et lovkrav om, at beskæring af heste kun må udføres af uddannede beslagsmede, men ønskerne støder på modstand fra både miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Landbrug og Fødevarer.

Socialdemokraten Simon Kollerup har bedt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen "redegøre for konsekvenserne af forkert beskæring og anlagte beslag samt oplyse, om ministeren vil tage initiativer, der stiller krav til uddannelse af personer, der anlægger beslag og foretager beskæring."

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ministeren erkender i et svar, at korrekt hovpleje er af stor betydning for hestens velfærd og holdbarhed, og derfor indeholder "Lov om hold af heste" også en bestemmelse om, at beskæring og anlæggelse af beslag skal ske "efter behov". Loven indeholder dog en mulighed for at indføre regler om, at beskæring og anlæggelse af beslag kun må udføres af personer, der er uddannet til det. Men ministeren ønsker ikke at indføre disse regler.

Uddannelseskrav

Spørgsmålet om uddannelseskrav har flere gange været til debat, og der er derfor blevet foretaget en undersøgelse af, hvilke og hvor mange skader, der ses i forbindelse med henholdsvis uhensigtsmæssig eller forkert beskæring eller beslag af heste, samt hvorvidt et krav om uddannelse kunne forventes at afhjælpe problemet.

Hestens Værn peger på, at der ses en del skader, som man tilskriver forkert beskæring eller beslag udført af ikke-uddannede personer, men Hovplejerådet kunne ikke dokumentere skader forårsaget af ukvalificeret arbejdskraft. De finder det dog stadig ønskeligt med krav om en faglig uddannelse.

Højner standarden

Den Danske Dyrlægeforening peger på, at et væsentligt antal af behandlingskrævende haltheder helt eller delvist skyldes uhensigtsmæssig beskæring eller skoning, og mener at et krav om uddannelse vil højne standarden.

Ifølge Håndværksrådet findes der ikke kvantitativ dokumentation for antallet af skader på heste, som skyldes urutineret arbejdskraft. Beslagsmedeudvalget havde dog erfaringer med problemet og fandt, at det er den overvejende erfaring, at skader på heste typisk opstår som følge af urutineret, ufaglært beslagsmedearbejde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrug og Fødevarer (SEGES Heste) har gentagne gange udtrykt stor betænkelighed ved et generelt krav om uddannelse. Bekymringen består i, at et sådant krav vil kunne betyde en væsentlig reduktion i udbuddet af beslagsmede i Danmark, hvilket vil øge prisniveauet på beskæring og beslag, der vil friste eller tvinge hesteejere til at lade deres heste beskære/beslå meget sjældnere.

Mangel på beslagsmede

Desuden er der peget på, at der er en skæv fordeling af uddannede beslagsmede, og at der er områder af landet, især i Jylland, hvor der allerede nu er mangel på beslagsmede. Fødevarestyrelsens konkluderede på den baggrund, at "det er vanskeligt at argumentere for gennemførelsen af et generelt krav om en uddannelse".

- Jeg har overvejet, om området bør reguleres, og har besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt skal fastsættes regler om uddannelse af personer, der beskærer og beslår heste. Jeg går ud fra, at hesteejere generelt har en interesse i at tage sig godt af deres heste, og at de derfor vil sikre sig, at det er kompetente personer, der tager sig af deres hest, slutter Esben Lunde Larsen.