sonsoreret-indhold

I et biomasseanlæg fra Linka Energy kan affaldsprodukter og andre let tilgængelige materialer benyttes som brændsel. Derved opnås både økonomiske besparelser og mindre CO2 udledning.

Nogle af de helt store emner i verden er klimaforandringer og bæredygtighed. Det er to emner, som er svære at komme uden om. Også i landbruget. Mange danske landmænd og fødevareproducenter er igennem de seneste år hoppet med på den grønne bølge og har anskaffet sig et biomasseanlæg fra Vestjyske Linka Energy. Flere kunder fortæller, at de er stolte af at have fået en grøn profil ved skiftet til et biomasseanlæg fra Linka.

Ved at anvende biomasse som energikilde nedbringes klimabelastningen samtidig med at den økonomiske gevinst øges. I bæredygtighedens tegn kan man sige, at denne form for energi er CO2-neutral. Alternativet til at afbrænde biomassen er bortskaffelse eller naturlig nedbrydning, og netop denne nedbrydningsproces vil udsende samme mænge CO2, men fordi der med et anlæg fra Linka udvindes energi, resulterer det i en CO2-neutral energikilde.

Cirkulær økonomi

Hos Linka er det vigtigt at fremme cirkulærøkonomi hvor biomassen dyrkes og anvendes lokalt. Dette gælder alt fra dyrkningen af afgrøder - til afbrænding som medfører energi - og slutteligt til asken der genanvendes som gødning til nye afgrøder.

Uanede muligheder for brændsel

Som landmand er det ofte nemt og billigt at skaffe halm og anvende dette som brændsel. Siden det første Linka-anlæg blev produceret for mere end 40 år siden er der blev udviklet kedler hvor mange andre produkter end blot halm kan anvendes som brændsel. I dag kan næsten alle former for træ også bruges. Det kan være i form af flis, savsmuld, bark og andet træaffald. Et affaldsprodukt som kornafrens er også et formidabelt brændsel.

Kombinationsanlæg

Der findes forskellige kombinationsmuligheder, så ét anlæg kan anvendes til fyring med forskellige brændsler. Sådan et anlæg sikrer høj brændselsfrihed og forsyningssikkerhed, i forhold til anvendelsen af én type brændsel. Brændselshåndtering sker i forskellige systemer, hvorfra brændslet transporteres til et fælles indfyringssystem i kedlen. Systemet anvendes allerede hos mange kunder i hele verden; heriblandt den engelske grøntsagsproducent, Glen Avon Growers, som har brug for en konstant temperatur i de 42.000 m2 drivhuse. I dette varmtvandsanlæg fyres der både med halm og flis.

Fordelene står i kø

I et helt nyt anlæg på Nordfyn kan både flis og kornafrens anvendes som brændsel. Tidligere blev der betalt for bortskaffelse af kornafrenset - men efter investeringen i det nye anlæg, bliver restproduktet brugt som brændsel og dermed omdannet til energi. Dette er både en fordel for økonomien og miljøet.

Mulighederne med et biomasseanlæg fra Linka er mange, og alle anlæg bliver tilpasset hver enkel kundes ønsker og behov.